Här hittar du mina personliga rekommendationer

Min man har framgångsrikt byggt stängselsystem, portar, carportar, skärmtak, ... i många år.

min logga skapades av den magiska Anette =)

vardaglig hundträning med känsla för människor och djur i Wien med omnejd