Kundhundfil

Var och en av mina salongskunder får sin egen kundfil i pappersform.

 

  Detta kommer att inkludera alla besök, viktig data (GDPR-kompatibel) och anmärkningsvärd  punkter som allergier,  intoleranser,

Känslighet,  Etc.  inklusive bokade tjänster.

För vart tionde besök får stamkunder 10 % rabatt på  fullständig vård.

 

"Hundar kommer in i våra liv för att stanna. De försvinner inte när det blir svårt, och även efter att den första rusningen har tagit slut ser de oss fortfarande  alltid med den exakta blicken i ögonen. De gör detta tills deras sista andetag. Kanske för att de från början ser oss för vad vi verkligen är: felaktiga, ofullkomliga människor.


Människor som ändå har valt just det. En hund fattar ett beslut en gång för resten av sitt liv. Han undrar inte om han verkligen vill bli gammal med oss. Han bara gör det. Hans kärlek, när vi väl har förtjänat den, är absolut.”


(Picasso)