DATASKYDD

Det ansvariga organet i den mening som avses i dataskyddslagarna, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), är:

Sabine Tanzer 
Hundsalong "fin päls" eU 
Peter Mitterhofergasse 13 
2301 Oberhausen

Dina registrerade rättigheter

Du kan när som helst utöva följande rättigheter med hjälp av kontaktuppgifterna för vårt dataskyddsombud:

 • Information om dina uppgifter som lagras av oss och deras behandling,

 • rättelse av felaktiga personuppgifter,

 • Radering av dina data lagrade hos oss,

 • Begränsning av databehandling om vi ännu inte får radera dina uppgifter på grund av juridiska skyldigheter,

 • Invändning mot behandlingen av dina uppgifter av oss och

 • Dataöverföringsbarhet om du har samtyckt till databehandlingen eller har slutit ett avtal med oss.

Om du har gett oss ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta med verkan för framtiden.

Du kan när som helst kontakta den tillsynsmyndighet som ansvarar för dig med ett klagomål. Din ansvariga tillsynsmyndighet beror på din bostad, ditt arbete eller den påstådda överträdelsen. Du kan hitta en lista över tillsynsmyndigheterna (för det icke-offentliga området) med deras adresser på:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Syften med databehandling av det ansvariga organet och tredje part

Vi behandlar endast dina personuppgifter för de syften som anges i denna dataskyddsförklaring. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part för andra ändamål än de som nämns. Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till tredje part om:

 • du har gett ditt uttryckliga samtycke,

 • behandlingen är nödvändig för genomförandet av ett avtal med dig,

 • behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet,

behandlingen är nödvändig för att skydda legitima intressen och det finns ingen anledning att anta att du har ett övervägande legitimt intresse av att inte lämna ut dina uppgifter.

Insamling av allmän information när du besöker vår webbplats

När du går in på vår webbplats samlas information av allmän karaktär automatiskt in med hjälp av en cookie. Denna information (serverloggfiler) inkluderar typen av webbläsare, vilket operativsystem som används, domännamnet på din internetleverantör och liknande. Detta är uteslutande information som inte tillåter att några slutsatser kan dras om din person.

Denna information är tekniskt nödvändig för att korrekt leverera det innehåll du har begärt från webbplatser och är obligatorisk när du använder Internet. I synnerhet behandlas de för följande ändamål:

 • Att säkerställa en problemfri anslutning till webbplatsen,

 • säkerställa smidig användning av vår webbplats,

 • Utvärdering av systemsäkerhet och stabilitet också

 • för andra administrativa ändamål.

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse av ovannämnda datainsamlingsändamål. Vi använder inte dina uppgifter för att dra slutsatser om din person. Mottagare av uppgifterna är endast det ansvariga organet och vid behov processorn.

Anonym information av denna typ kan utvärderas statistiskt av oss för att optimera vår webbplats och tekniken bakom den.

SSL-kryptering

För att skydda dina datas säkerhet under överföring använder vi toppmoderna krypteringsmetoder (t.ex. SSL) via HTTPS.

Kontaktformulär

Om du kontaktar oss via e-post eller kontaktformuläret med frågor av något slag, ge oss ditt frivilliga samtycke i syfte att upprätta kontakt. Detta kräver specificering av en giltig e-postadress. Detta används för att tilldela förfrågan och sedan för att svara på den. Att tillhandahålla ytterligare data är valfritt. Den information du lämnar kommer att lagras i syfte att behandla begäran och för eventuella följdfrågor. Efter att din begäran har behandlats kommer personuppgifterna automatiskt att raderas.

Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (hädanefter: Google). Google Analytics använder så kallade "cookies", det vill säga textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På grund av aktiveringen av IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress dock att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data.

Syftet med databehandlingen är att utvärdera användningen av webbplatsen och att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen. Baserat på användningen av webbplatsen och Internet ska ytterligare relaterade tjänster tillhandahållas. Behandlingen baseras på webbplatsoperatörens berättigade intresse.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka för dig att i det här fallet kommer du i förekommande fall inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk och installera:  Webbläsartillägg för att inaktivera Google Analytics .

Utöver eller som ett alternativ till webbläsartillägget kan du förhindra spårning av Google Analytics på vår webbplats av  klicka på den här länken . En opt-out-cookie kommer att installeras på din enhet. Detta kommer att förhindra framtida upptäckt av Google Analytics för denna webbplats och för denna webbläsare så länge som cookien förblir installerad i din webbläsare.

Användning av Google Maps

Den här webbplatsen använder Google Maps API för att visuellt visa geografisk information. Vid användning av Google Maps samlar, bearbetar och använder Google även data om besökarnas användning av kartfunktionerna. Du kan hitta mer information om databehandling av Google  Googles sekretesspolicy  avlägsna. Där kan du även ändra dina personuppgiftsskyddsinställningar i dataskyddscentret.

Detaljerade instruktioner om hur du hanterar din egen data i samband med Googles produkter  finns här .

Inbäddade YouTube-videor

Vi bäddar in YouTube-videor på några av våra webbplatser. Operatören av motsvarande plugins är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en sida med YouTube-pluginen upprättas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube informeras om vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube tilldela dig ditt surfbeteende personligen. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto i förväg.

Om en YouTube-video startas använder leverantören cookies som samlar in information om användarbeteende.

Den som har inaktiverat lagringen av cookies för Google Ad-programmet behöver inte räkna med sådana cookies när de tittar på YouTube-videor. YouTube lagrar dock även icke-personlig användningsinformation i andra cookies. Om du vill förhindra detta måste du blockera lagringen av cookies i webbläsaren.

Ytterligare information om dataskydd på "Youtube" finns i leverantörens dataskyddsförklaring på:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  

Sociala plugins

Sociala plugins från leverantörerna nedan används på våra webbplatser. Du känner igen plugins på att de är märkta med motsvarande logotyp.

Information, som även kan innefatta personuppgifter, kan skickas till tjänsteleverantören via dessa plugins och kan användas av dem. Vi förhindrar omedveten och oönskad insamling och överföring av data till tjänsteleverantören med en 2-klickslösning. För att aktivera en önskad social plugin måste den först aktiveras genom att klicka på motsvarande knapp. Insamlingen av information och dess överföring till tjänsteleverantören utlöses endast av denna aktivering av plugin. Vi samlar inte in några personliga uppgifter själva med hjälp av sociala plugins eller deras användning.

Vi har inget inflytande på vilken data ett aktiverat plugin samlar in och hur detta används av leverantören. Det måste för närvarande förutsättas att en direkt anslutning till leverantörens tjänster kommer att upprättas och åtminstone IP-adress och enhetsrelaterad information kommer att registreras och användas. Det finns också möjlighet att tjänsteleverantören försöker spara cookies på den dator som används. Vilka specifika uppgifter som samlas in och hur de används finns i respektive tjänsteleverantörs dataskyddsmeddelanden. Obs: Om du är inloggad på Facebook samtidigt kan Facebook identifiera dig som besökare på en specifik sida.

Vi har integrerat de sociala mediernas knappar för följande företag på vår webbplats:

Ändra vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att anpassa denna dataskyddsdeklaration så att den alltid motsvarar gällande lagkrav eller att genomföra ändringar av våra tjänster i dataskyddsdeklarationen, till exempel vid införande av nya tjänster. Den nya dataskyddsförklaringen kommer då att gälla vid ditt nästa besök.

Frågor till dataskyddsombudet

Om du har några frågor om dataskydd, vänligen skicka ett mejl till oss eller kontakta den dataskyddsansvarige i vår organisation direkt:

Dataskyddsförklaringen var  Generator av dataskyddsdeklarationer skapad av activeMind AG .